Akademie onkologie 2016, 26.10.2016, Plzeň

 

26.10.2016

12:00 - 13:00

Registrace

 
 
13:00 - 14:30

BLOK I

 
1.

Etiopatogeneze gastrointestinálních potíží u onkologického pacienta - 45 min.

MUDr.Petra HOLEČKOVÁ, Ph.D., MBA
Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

 
2.

Možnosti intervence vybraných gastrointestinálních potíží provazejících onkologická onemocnění - 45 min.

MUDr.Petra HOLEČKOVÁ, Ph.D., MBA
Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

 
 
14:30 - 15:00

Přestávka, občerstvení

 
 
15:00 - 16:30

BLOK II

 
1.

Etiopatogeneze urogenitálních potíží u onkologického pacienta - 45 min.

MUDr. Dušan MRKOS
Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Plzeň

 
2.

Možnosti intervence vybraných urogenitálních potíží provazejících onkologická onemocnění - 45 min.

MUDr. Dušan MRKOS
Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Plzeň

 
 
16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení

 
 
17:00 - 18:30

BLOK III

 
1.

Specifika farmakoterapie onkologického pacient - 45 min.

PharmDr. Josef SUCHOPÁR
DrugAgency a.s., Praha

 
2.

Vybrané lékové interakce onkologické farmakoterapie - 45 min.

PharmDr. Josef SUCHOPÁR
DrugAgency a.s., Praha

 
 
18:30 - 19:00

Zakončení akademie, rozdání certifikátů