Rizika v praxi praktického dětského lékaře - Praha, 23.11.2016, Praha

 

23.11.2016

15:30 - 16:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
16:00 - 17:55

Odborný program I.

 
1.

Rizika v praxi dětského lékaře z pohledu praktického lékaře pro děti a dorost - 30 min.

MUDr. Hana Cabrnochová
Katedra PLDD IPVZ, Praha

 
2.

Rizika v praxi dětského lékaře z pohledu právníka - 30 min.

Mgr. MUDr. Dita Mlynářová
Česká lékařská komora Praha

 
3.

Kontrola SÚKL v ordinacích PLDD - 30 min.

PharmDr. Iva Kalibová
Státní ústav pro kontrolu léčiv, OKL Praha

 
4.

Vybrané kapitoly z očkování - 10 min.

GlaxoSmithKline s. r. o.

 
 
17:55 - 18:15

Přestávka, občerstvení

 
 
18:15 - 19:30

Odborný program II.

 
1.

Možnosti využití propolisu v prevenci a terapii u dětí – zkušenosti z klinické praxe - 15 min.

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

 
2.

Prevence chřipky a respiračních infekcí – příklad z praxe - 5 min.

PharmDr. Lucie Kotlářová, PharmDr. Zdeněk Procházka
EDUKAFARM

 
3.

Linola - péče o citlivou a atopickou dětskou pokožku - 5 min.

MEDAC, spol. s r. o.

 
4.

Nové trendy a inovace v kojeneckém životě. - 5 min.

HERO CZECH s.r.o.

 
5.

Rizika z hlediska zdravotní pojišťovny - 20 min.

MUDr.Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Milan Štěpánek, MBA, Ing. Markéta Benešová

 
6.

Rizika z pohledu nemocničního dětského lékaře - 20 min.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Dětská klinika UJEP, KZ, a. s., MNUL, o. z.

 
 
19:30 - 19:35

Závěr sympozia