Pediatrický den 2016, 12.11.2016, Ostrava

 

12.11.2016

07:30 - 08:30

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
07:30 - 16:30

LÉKAŘSKÁ SEKCE - předběžný časový harmonogram

 
 
07:30 - 14:15

SESTERSKÁ SEKCE - předběžný časový harmonogram

 
 
07:30 - 08:30

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
08:30 - 09:00

Zahájení konference

 
 
08:30 - 09:00

Zahájení konference

 
 
09:00 - 09:30

Zvaná přednáška - Je ADHD historické novum?

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., Národní ústav duševního zdraví Klecany

 
 
09:00 - 09:30

Zvaná přednáška - Je ADHD historické novum?

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPSych.
Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 
 
09:30 - 10:30

BLOK I. - Dětská neurologie

Garant bloku: prim. MUDr. Hana Medřická, FN Ostrava; LF OU v Ostravě

 
1.

Hydrocefalus dětského věku a role USG diagnostiky - 15 min.

MUDr. Hana Medřická
Oddělení dětské neurologie, FN Ostrava, LF OU v Ostravě

 
2.

Záchvatové choroby v dětském věku a jejich klasifikace - 15 min.

MUDr. Vilém Novák
Video-EEG laboratoř, Oddělení dětské neurologie, FN Ostrava, LF OU v Ostravě

 
3.

Poruchy spánku v dětském věku - 15 min.

MUDr. Vilém Novák
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Oddělení dětské neurologie, FN Ostrava, LF OU v Ostravě

 
4.

CIDP u dětí - 15 min.

MUDr. Jan Staněk
Oddělení dětské neurologie, FN Ostrava, LF OU v Ostravě

 
 
09:45 - 11:00

BLOK I. - Intenzívní péče a hematologie

 
1.

Zbytečné úrazy u dětí - 15 min.

Mgr. Eva Lapčíková
Klinika dětského lékařství, FN Ostrava

 
2.

Kožní defekty u dítěte v meningokové sepsi - 15 min.

Gabriela Priesolová,
Klinika dětského lékařství, FN Ostrava

 
3.

Streptokoková sepse u pacienta s neštovicemi - 15 min.

Mgr. Alena Kurasová
Klinika dětského lékařství, FN Ostrava

 
4.

ALL v dětském věku - 15 min.

Pavlína Klinovská
Klinika dětského lékařství, FN Ostrava

 
5.

Mamky „onkolky“ Ostrava - 15 min.

Jana Nová, Iveta Macurová,
Klinika dětského lékařství, FN Ostrava

 
 
10:30 - 11:00

Přestávka

 
 
11:00 - 12:00

BLOK II. - Neurochirurgie u dětí

Garant bloku: doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., prim. MUDr. Vladimír Richter, Ph.D., FN Ostrava; LF OU v Ostravě

 
1.

Epileptochirurgie v dětském věku - 15 min.

doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
Neurochirurgická klinika, FN u Svaté Anny Brno, Centrum pro epilepsie Brno a LF MU Brno

 
2.

Komplexní terapie novorozeneckého hydrocefalu - 15 min.

MUDr. Petr Vacek
Neurochirurgická klinika, LF UK a FN Plzeň

 
3.

Terapie spasticity u dětí pomocí programovatelné intratékální pumpy s Baklofenem - 15 min.

doc. MUDr. David Krahulík
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc,

 
4.

Operační léčba kraniostenózy. Máme preferovat endoskopické řešení? - 15 min.

doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika, FN Ostrava

 
 
11:00 - 11:30

Přestávka

 
 
11:30 - 13:00

BLOK II. - Varia

 
1.

Život rodiny dětí se závažným onemocněním ledvin - 15 min.

Eliška Gelnarová
Klinika dětského lékařství, FN Ostrava

 
2.

Poruchy příjmu potravy v pediatrickém ošetřovatelství - 15 min.

Mgr. Jana Chromá, Ph.D.
Klinika dětského lékařství, FN Ostrava

 
3.

Mentální anorexie, sociální dopad na rodinu - 15 min.

Marcela Dedková
Dětské lékařství, oddělení větších dětí, MNO Ostrava

 
4.

Specifika domácí paliativní péče u dětí - 15 min.

Žaneta Klečková
Mobilní Hospic Ondrášek, Ostrava

 
5.

Paliativní péče v pediatrii - 15 min.

PhDr. Táňa Bártová
Dětské lékařství, MNO Ostrava

 
 
12:00 - 13:00

Oběd

 
 
13:00 - 14:00

BLOK III. - Urologické případy dětí

Garant bloku: MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D., FN Olomouc
MUDr. Radim Skalka, FN Ostrava

 
1.

Dětská andrologie pro praxi - 15 min.

MUDr. Radim Skalka
Urologická klinika, FN v Ostravě, LF OU v Ostravě

 
2.

Dětská inkontinence - 15 min.

MUDr. Jan Šarapatka
Urologická klinika, FN Olomouc

 
3.

Diagnostika a léčba novorozenské a kojenecké hydronefrózy - 15 min.

MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.,
Urologická klinika, FN Olomouc

 
 
13:00 - 14:00

Oběd, prohlídka výstavy firem

 
 
14:00 - 15:00

BLOK IV. - Traumatologická problematika u dětí

Garant bloku: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., FN Ostrava; LF OU v Ostravě

 
1.

Polytrauma u dětí - metody Damage control surgery u dětí - 10 min.

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Traumatologické centrum, FN Ostrava, LF OU v Ostravě

 
2.

Suprakondylické zlomeniny u dětí - poranění cév z zlomenin distálního humeru a kompartment syndrom horní končetiny u dětí - 10 min.

MUDr. Ivo Kopáček
Traumatologické centrum, FN Ostrava, LF OU v Ostravě

 
3.

Tupá poranění břicha u dětí - 10 min.

MUDr. Ivo Kopáček
Traumatologické centrum, FN Ostrava, LF OU v Ostravě

 
4.

Naše zkušenosti s léčením zlomenin distálního bérce u dětí a dospívajících - 10 min.

MUDr. Rudolf Vronský
Oddělení centrálního příjmu, FN Ostrava, LF OU v Ostravě

 
5.

Zlomeniny krčku stehnní kosti u dětí a jejich komplikace - 10 min.

MUDr. Rudolf Vronský
Oddělení centrálního příjmu, FN Ostrava, LF OU v Ostravě

 
6.

Terapie otevřených zlomenin u dětí - naše zkušenosti a terapie - 10 min.

MUDr. Ivo Kopáček
Traumatologické centrum, FN Ostrava, LF OU v Ostravě

 
 
14:00 - 15:00

BLOK III. - Varia

 
1.

Dítě s Aspergerovým syndromem - 15 min.

Pavla Fojtíková
Chirurgická klinika, FN Ostrava

 
2.

Pozitivní vliv stimulačního prostředí na těžce postižené dítě - 15 min.

Ludmila Tisovská
Dětské oddělení, Nemocnice Nový Jičín, a.s.

 
3.

Neonatologie v Paraguayi - 30 min.

Bc. Edita Galdiová
Neonatologie JIRP, FN Ostrava

 
 
15:00 - 15:30

Přestávka

 
 
15:00 - 15:05

Zakončení konference, předání certifikátů

-----------------------------------------------------------------------------------------------
POSTERY

 
1.

Eliminační metody u dítěte v sepsi

Mgr. Eva Lapčíková
Klinika dětského lékařství, FN Ostrava

 
2.

Jedna z nás...

Bc. Jana Trávníčková
Klinika dětského lékařství, FN Ostrava

 
3.

Vojtíšek

Bc. Hana Činčilová
Klinika dětského lékařství, FN Ostrava

 
 
15:30 - 16:40

BLOK V. - Zajímavé případy na Klinice dětského lékařství

Garant bloku: MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn, FN Ostrava; LF OU v Ostravě; MUDr. Tomáš Gruzska, FN Ostrava; LF OU v Ostravě

 
1.

Atopická dermatitida - 10 min.

prim. MUDr. Veronika Pallová
Kožní oddělení, Slezská nemocnice v Opavě

 
2.

Srdeční tumory u dětí - 15 min.

MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
Oddělení dětské a prenatální kardiologie, Klinika dětského lékařství, FN Ostrava, LF OU v Ostravě

 
3.

Malý chlapec s velkou slezinou - 15 min.

MUDr. Linda Křižáková
Klinika dětského lékařství, FN Ostrava, LF OU v Ostravě

 
4.

Raritní příčina těžkého hemoragického šoku - 15 min.

MUDr. Iveta Žídková
Klinika dětského lékařství, FN Ostrava, LF OU v Ostravě

 
5.

Závažný stav, nečekaná diagnosa a úmrtí - 15 min.

MUDr. Ján Martinko
OPRIP, Klinika dětského lékařství, FN Ostrava, LF OU v Ostravě

 
 
16:40 - 16:45

Zakončení konference, předání certifikátů