NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE, 12.11.2014, Ústí nad Labem

 

12.11.2014

15:30 - 16:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
16:00 - 19:30

Odborný program

 
1.

Novinky a současné trendy v péči o novorozence - 40 min.

doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. – Novorozenecké oddělení, Thomayerova nemocnice

 
2.

Nedonošené dítě v péči PLDD - 40 min.

MUDr. Ing. Martin Pánek - Novorozenecké oddělení, MNUL, o. z., KZ, a. s.

 
3.

„Prvních 1000 dní“ v životě dítěte - 5 min.

RNDr. Pavel Ježek, Ph.D. – Nestlé Česko s. r. o.

P Ř E S T Á V K A - O B Č E R S T V E N Í

 
4.

Důležité poznatky v oblasti péče o pokožku novorozence - 5 min.

Johnson & Johnson, s. r. o.

 
5.

Manipulace s novorozencem a kojencem v souladu s jeho potřebami a psychomotorickým vývojem - 15 min.

Eva Kiedroňová – autor metodiky, dětská rehabilitační sestra

 
6.

Význam pravidelného očkování dětí - 15 min.

 
7.

NANNY – monitor dechu kojence - 4 min.

Aktuální informace

 
8.

Endokrinologie novorozence - 30 min.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. – Dětská klinika UJEP, MNUL, o. z., KZ, a. s.

 
 
19:30 - 19:35

Závěr sympozia