ABI projekt, 10.10.2012, Brno

 

10.10.2012

17:30 - 18:00

Registrace

 
 
18:00 - 20:00

Odborný program

 
1.

Možnosti a význam včasné diagnostiky periferní aterosklerózy - 45 min.

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. - II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

 
2.

Záchyt časné aterosklerózy v ordinaci praktického lékaře, CZECH ABI PROJECT - 45 min.

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD. - Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
MUDr. Jana Vojtíšková - Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze

 
3.

Prezentace společnosti APOTEX (ČR), spol. s r. o. - 15 min.

 
4.

Diskuse - 15 min.

 
 
20:00 - 21:00

Závěr semináře, občerstvení