Seminář pro dětské lékaře, 18.10.2011, Hradec Králové

 

18.10.2011

15:00 - 16:00

Registrace

 
 
16:00 - 18:55

Odborný program

 
1.

100 let historie vakcín - 15 min.

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. - I. Infekční klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice
Na Bulovce, Praha

 
2.

Problematika HPV asociovaných onemocnění – gynekolog - 20 min.

MUDr. Alexandra Stará - Gynekologická ambulance, Praha

 
3.

Očkování proti HPV asociovaným onemocněním - 20 min.

prof. MUDr. Jan Janda, CSc. - Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

P Ř E S T Á V K A

 
4.

Rotavirová onemocnění u dětí - 20 min.

MUDr. Petr Širůček - Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava

 
5.

Moderní přístup k léčbě alergií cest dýchacích - 20 min.

MUDr. Lenka Pennigrová, CSc. - Klinická imunologie a alergologie, Gymuno, spol. s r. o., Praha

 
6.

Hormonální antikoncepce v dospívání - 15 min.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice o. z. v Ústí nad Labem

Po každé přednášce bude následovat diskuze.

 
 
18:55 - 19:00

Závěr semináře