Seminář pro dětské lékaře, 14.09.2011, Brno

 

14.09.2011

15:00 - 16:00

Registrace

 
 
16:00 - 18:55

Odborný program

 
1.

100 let historie vakcín - 15 min.

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. - I. Infekční klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice
Na Bulovce, Praha

 
2.

Problematika HPV asociovaných onemocnění – gynekolog - 20 min.

MUDr. Michal Mihula - Oddělení gynekologie a porodnictví, Městská nemocnice Ostrava

 
3.

Očkování proti HPV asociovaným onemocněním - 20 min.

MUDr. Jiřina Drábková - Klinika dětského lékařství, FN Ostrava

P Ř E S T Á V K A

 
4.

Rotavirová onemocnění u dětí - 20 min.

MUDr. Jan Boženský - Dětské oddělení, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava

 
5.

Moderní přístup k léčbě alergií cest dýchacích - 20 min.

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. - Oddělení alergologie a klinické imunologie,
FN Olomouc

 
6.

Hormonální antikoncepce v dospívání - 15 min.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice o. z. v Ústí nad Labem

Po každé přednášce bude následovat diskuze.

 
 
18:55 - 19:00

Závěr semináře