Stomatologie, stomatochirurgie - vývoj, péče, úrazy, 14.11.2011, Ústí nad Labem

 

14.11.2011

14:45 - 15:30

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
15:30 - 19:40

Odborný program

 
1.

Krvácivé stavy - 60 min.

MUDr. Kateřina Malá - Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

 
2.

Ošetření onkologických pacientů ve stomatochirurgii - 30 min.

Kateřina Zemanová - Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, KZ, a.s. -
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

 
3.

Vhodné pomůcky ústní hygieny: přijatelně – efektivně – atraumaticky - 15 min.

Prezentace spol. CURADEN Czech s.r.o.

 
4.

Systémová enzymoterapie ve stomatologii - 10 min.

MUDr. Klára Císařová - MUCOS PHARMA CZ, s.r.o.

P Ř E S T Á V K A

 
5.

Krvácivost dásní – co s ní? - 20 min.

MUDr. Richard Dvořák

 
6.

Vybraná doporučení pro pacienty po chirurgických zákrocích - 10 min.

LIFTEC CZ spol. s.r.o.

 
7.

Dentoalveolární traumatologie - 60 min.

MUDr. Eva Čabrádková - Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, KZ, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z

 
8.

Vývoj a péče o mléčný chrup - 50 min.

Bc. Alena Melničáková - Dětská chirurgie, KZ, a.s. - Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.

Diskuse bude probíhat po každé přednášce.

 
 
19:40 - 19:45

Závěr sympozia