Farmakoterapie po infarktu myokardu - aktuálně v ČR, 20.04.2011, Plzeň

 

18.01.2011

17:00 - 17:30

Registrace

 
 
17:30 - 19:00

Odborný program

 
1.

Farmakoterapie po infarktu myokardu – léčíme správně? - 30 min.

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. - I. interní kardio-angiologická klinika LF MU
a FN U sv. Anny, Brno

 
2.

Projekt FARIM – Farmakoterapie po infarktu myokardu v ČR - 40 min.

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. - Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

 
3.

Diskuze - 10 min.

 
4.

Apotex a KV onemocnění - 10 min.

Ing. Jaroslava Muchová - Product Manager, APOTEX(ČR), spol. s r.o.

 
 
19:00 - 20:00

Závěr semináře, občerstvení