Očkování dětí. Vývoj a péče o kojence, kojení., 25.01.2011, Hradec Králové

 

25.01.2011

14:45 - 15:30

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
15:30 - 19:25

Odborný program

 
1.

Novinky v očkování dětí - 60 min.

MUDr. Pavel Kosina - Klinika infekčních nemocí - Centrum očkování a cestovní medicíny, FN a LF UK v Hradci Králové

 
2.

Strategie přístupu ke kojení na oddělení fyziologických novorozenců ve FN HK - 30 min.

Dagmar Müllerová - Dětská klinika, FN Hradec Králové

 
3.

Očkování proti pertusi napříč generacemi - 10 min.

Sanofi Pasteur

 
4.

Role sestřičky ve výživě novorozence - 15 min.

Nestlé Česko, s. r. o.

 
5.

Nanny - monitor dechu kojence - aktuální informace - 5 min.

Petr Fráňa - servis a distribuce monitoru v ČR
Součástí přednášky bude losování o monitor Nanny.

P Ř E S T Á V K A

 
6.

Nové trendy ve výživě kojenců - 10 min.

HERO CZECH s.r.o.

 
7.

Život kojence - 60 min.

MUDr. Jana Marešová - Emeritní lékař Dětské kliniky, FN Hradec Králové

 
8.

Měření tělesné teploty - 30 min.

Ing. Josef Vojtíšek - Odd. sekundární teploty, vlhkosti a externích výkonů, Český metrologický institut

 
 
19:25 - 19:30

Závěr sympozia