Obezita u dětí, 30.09.2010, Praha

 

30.09.2010

15:00 - 16:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
16:00 - 18:55

Odborný program

 
1.

Epidemiologie a nové pohledy na etiologii obezity - 45 min.

prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc. - Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha

 
2.

Vliv časné výživy na rozvoj obezity - 15 min.

MUDr. Sabina Legnerová - Nestlé Česko s. r. o.

 
3.

IZIP – Elektronická zdravotní knížka - 15 min.

Prezentace společnosti IZIP, a. s.

Přestávka

 
4.

Diferenciální diagnostika organických příčin obezity - 30 min.

MUDr. Jitka Kytnarová - Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha

 
5.

Dietoterapie obezity - 30 min.

Jitka Rusková, DiS. - Občanské sdružení Výživa dětí, Praha

 
6.

Probiotické vlastnosti bifidobakterií (přednáška sponzorovaná firmou Swiss) - 10 min.

prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc. - Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha

 
 
18:55 - 19:00

Závěr semináře