Sympozium praktické urologie a nefrologie /cyklus sympozií sester/, 04.05.2010, Jihlava

 

04.05.2010

14:45 - 15:30

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
15:30 - 19:25

Odborný program

 
1.

Endoskopie v urologii a derivace moči - 60 min.

prim. MUDr. Martin Drábek - Urologické oddělení, Nemocnice Jihlava

 
2.

Ošetřovatelská péče o dialyzovaného pacienta během hospitalizace - 30 min.

Mgr. Milena Žáková - Interní oddělení, Nemocnice Jihlava

 
3.

Systémová enzymoterapie v léčbě urologických onemocnění - 15 min.

Prezentace společnosti MUCOS Pharma CZ, s. r. o.

 
4.

Octenisept a jeho využití v urologii - 5 min.

Ing. Kamila Bořecká - Nora, a.s.

P Ř E S T Á V K A

 
5.

Role sestry v diagnostice a léčbě inkontinence - 10 min.

Prezentace spol. SCA Hygiene Product, s.r.o.

 
6.

Tři prvky hygieny rukou - 10 min.

Petr Havlíček - BODE s.r.o.

 
7.

Nejčastější onemocnění ledvin - 60 min.

prim. MUDr. Jaroslav Točík - Interní oddělení, Nemocnice Jihlava

 
8.

Péče o pacienta jako dárce (kazuistika) - 20 min.

Bc. Milada Koláčná - Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Diskuse bude probíhat po každé přednášce.

 
 
19:25 - 19:30

Závěr sympozia