Intolerance potravin, 03.03.2010, Hradec Králové

 

03.03.2010

15:00 - 16:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
16:00 - 18:25

Odborný program

 
1.

Diferenciální diagnostika intolerance potravin - 45 min.

prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc. – Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK
a VFN Praha

 
2.

Tolerance kojenecké výživy u nekojených dětí - 15 min.

MUDr. Sabina Legnerová – Nestlé Česko s. r. o.

P Ř E S T Á V K A

 
3.

Prezentace společnosti HIPP Czech s. r. o. - 5 min.

 
4.

Celiakie - 25 min.

prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc. – Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK
a VFN Praha

 
5.

Bezlepková dieta - 30 min.

Ing. Blanka Rubínová, Dagmar Skyvová – Sdružení celiaků ČR

 
6.

Prezentace společnosti InPharm s. r. o. - 5 min.

 
 
18:25 - 18:30

Závěr semináře