TRENDY V LÉKÁRENSTVÍ PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY, 29.11.2008, Plzeň

 

29.11.2008

08:00 - 09:00

Registrace

 
 
09:00 - 12:30

Odborný program

 
1.

Odborný garant vzdělávacího projektu PACE 2010

PharmDr. Lubomír Chudoba

 
2.

DOPORUČENÉ POSTUPY V PRAXI FARMACEUTICKÉHO ASISTENTA

Lékárník z regionu místa konání

 
3.

LEGISLATIVA V PRAXI

JUDr. Monika Bakešová

 
4.

PROBIOTIKA

MUDr. Sausen Sládková

 
 
12:30 - 13:00

Diskuze

 
 
13:00 - 14:00

Závěr sympozia, občerstvení