Terapie antibiotiky u dětí, 19.11.2008, Ostrava

 

19.11.2008

15:00 - 16:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
16:00 - 19:10

Odborný program

 
1.

Strategie ATB léčby a její použití u nejčastějších respiračních infekcí. Meningokokové infekce, přednemocniční a nemocniční péče. Aseptické meningitidy – kdy je antibiotická léčba indikována. Syndrom akutního průjmu u dětí a léčba antibiotiky. - 90 min.

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., MUDr. Zuzana Blechová,
prim. MUDr. Hana Roháčová, PhD., MUDr. Dita Smíšková,
MUDr. Helena Ambrožová, PhD.
I. infekční klinika 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

prim. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc., MUDr. Petr Širůček
Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava

prim. MUDr. Václav Chmelík
Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Klinika dětských infekčních nemocí, FN Brno

 
2.

Makrolidová antibiotika v ambulantní praxi - 20 min.

prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc. – I. infekční klinika 2. LF UK a FN Na Bulovce
MUDr. Igor Karen – Ordinace praktického lékaře, Benátky nad Jizerou

 
3.

Uplatnění přípravku Luivac v léčbě opakovaných infekcí dýchacích cest - 5 min.

Prezentace společnosti IBI International, spol. s r. o.

 
4.

Výhody užití ATB v kombinaci se systémovou enzymoterapií - 5 min.

MUDr. Marta Honzíková, MUDr. Michaela Lysíková, PhD., MUDr. Klára Císařová – MUCOS Pharma CZ, s. r. o.

P Ř E S T Á V K A

 
5.

Význam probiotik při posilování imunitního systému - 5 min.

prim. MUDr. Jan Boženský – Dětské oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava
Prezentace pro společnost Rapeto, a.s.

 
6.

Aktuální stav citlivosti respiračních patogenů v ostravské oblasti - 20 min.

RNDr. Eva Chmelařová, RNDr. Věra Toršová, CSc. – Zdravotní ústav se sídlem v Ostrave

 
7.

Mucosolvan – součást antibiotické terapie bronchopulmonálních onemocnění dětí i dospělých - 5 min.

MUDr. Helena Hofmanová – Oddělení medicíny/DRA, Boehringer Ingelheim spol. s r. o.

 
8.

Sexuálně přenosné choroby u dětí a dospívajících - 15 min.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. – Dětská klinika IPVZ, KZ, a.s. – Masarykova nemocnice, o.z. Ústí nad Labem

 
9.

Altargo – nové lokální antibiotikum - 5 min.

MUDr. Irena Škvorová – Montrose Pharma s. r. o.

Diskuze bude probíhat po každé přednášce.

 
 
19:10 - 19:15

Závěr semináře