ICHDK - diagnostické a léčebné postupy, 21.01.2008, Olomouc

 

21.01.2008

17:30 - 18:00

Registrace

 
 
18:00 - 19:30

Odborný program

 
1.

Úvodní slovo - 15 min.

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
II. interní klinika kardiologie
a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

 
2.

ICHDK – klinický význam, detekce a léčba - 30 min.

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

 
3.

Vyšetření systolických tlaků - Index kotník/paže. Praktický postup – demonstrace - 30 min.

MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
Cévní ambulance a Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

 
4.

Diskuse - 15 min.

 
 
19:30 - 19:45

Závěr

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.