NOVÁ LEGISLATIVA V PRAXI LÉKÁRNÍKA, 05.02.2008, Brno

 

05.02.2008

16:30 - 17:00

Registrace

 
 
17:00 - 19:30

Odborný program

 
1.

Nová legislativa v praxi lékárníka

JUDr. Monika Bakešová

P Ř E S T Á V K A

 
2.

Vystoupení člena Představenstva ČLK - 15 min.

 
 
19:30 - 20:00

Diskuze

 
 
20:00 - 21:00

Závěr semináře, občerstvení