HYPERTENZE A METABOLICKÝ SYNDROM U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH, 20.02.2008, Liberec

 

20.02.2008

15:00 - 16:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
16:00 - 18:30

Odborný program

 
1.

Současný pohled na diagnostiku a léčbu hypertenze u dětí - 60 min.

Doc. MUDr. Zuzana Urbanová – Dětská kardiologie, Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN Praha

 
2.

Hypertenze u novorozence - 15 min.

MUDr. Pavla Pokorná – JIRP neonatologie, 1. LF UK a VFN Praha

 
3.

Výživa jako prevence metabolického syndromu a hypertenze - 10 min.

MUDr. Sabina Legnerová – Nestlé Česko s.r.o.

P Ř E S T Á V K A

 
4.

Nepoznaná hypertenze a její závažné následky u 17-letého chlapce - 20 min.

MUDr. Martin Zítek – Dětské oddělení, KN Liberec

 
5.

24hod. ambulantní monitorovani TK a měření TK v ordinaci s důrazem na kvalitu a přesnost - 3 min.

Petr Čermák - Prezentace společnosti Compek

 
6.

Hypertenze u endokrinních chorob - 15 min.

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní - Masarykova nemocnice, o.p.s. Ústí nad Labem

Diskuse bude probíhat po každé přednášce.

 
 
18:25 - 18:30

Závěr semináře