OČKOVÁNÍ DĚTÍ základní a nadstandardní, možné nežádoucí účinky /Sympozium sester/, 20.05.2008, Jihlava

 

20.05.2008

14:45 - 15:30

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
15:30 - 19:30

Odborný program

 
1.

Doporučené očkovací schéma v ČR - 60 min.

Mudr. Stanislava Fuňková – Praktický lékař pro děti a dorost, Jihlava

 
2.

Profesionální poranění zdravotníků při ošetřovatelské péči - 30 min.

Jana Pavlíčková – Hygienická stanice, Ústí nad Labem

 
3.

Desinfekční přípravky v praxi - 10 min.

Prezentace firmy Bochemie s.r.o.

P Ř E S T Á V K A

 
4.

Očkování poskytované očkovacím centrem v Jihlavě - 60 min.

MUDr. Petr Svačinka – Zdravotní ústav, Jihlava

 
5.

Recidivující záněty a systémová enzymoterapie - 10 min.

MUDr. Marta Honzíková, MUDr. Klára Císařová – MUCOS Pharma

 
6.

Prezentace firmy BODE - 5 min.

 
7.

Prezentace společnosti Nestlé Česko - 5 min.

 
8.

Jak na klíště? - 20 min.

Bc. Alena Melničáková – Oddělení Dětské chirurgie, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Diskuse bude probíhat po každé přednášce.

 
 
19:25 - 19:30

Závěr sympozia