ICHDK-diagnostické a léčebné postupy, 24.09.2007, Karlovy Vary

 

24.09.2007

17:30 - 18:00

Registrace

 
 
18:00 - 19:30

Odborný program

 
1.

Úvodní slovo - 15 min.

MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Klinika kardiologie, IKEM, Praha 4

 
2.

ICHDK – klinický význam, detekce a léčba - 30 min.

MUDr. Karel Roztočil, CSc.

 
3.

Vyšetření systolických tlaků Index kotník/paže - Praktický postup – demonstrace - 30 min.

MUDr. Zdenka Poklopová
Oddělení klinické farmakologie, Angiologické pracoviště, FN Plzeň

 
4.

Diskuze - 15 min.

 
 
19:30 - 19:45

Závěr

MUDr. Karel Roztočil, CSc.