DÍTĚ V RIZIKU, 11.09.2007, České Budějovice

 

11.09.2007

15:00 - 16:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
16:00 - 19:00

Odborný program

 
1.

Anafylaktický šok - 30 min.

MUDr. Olga Černá – Jednotka intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha

 
2.

Rizika výživy - 25 min.

Prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc.- Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha

 
3.

Riziko bílkoviny kravského mléka v novorozeneckém a kojeneckém věku - 15 min.

MUDr. Sabina Legnerová – Nestlé Česko, s. r. o.

P Ř E S T Á V K A

 
4.

Rotavirové infekce - 15 min.

Doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. - Ústav epidemiologie Lékařské fakulty UK v Plzni

 
5.

Klinický obraz rotavirových infekcí - 15 min.

MUDr. Helena Ambrožová, PhD.- 1 Infekční klinika 2.LF UK FN na Bulovce

 
6.

Zanedbávané a týrané dítě - 30 min.

MUDr. František Schneiberg - Ústav sociální medicíny a veřejného zdravotnictví

 
7.

Prezentace společnosti Valosun - 5 min.

Diskuse bude probíhat po každé přednášce.

 
 
18:55 - 19:00

Závěr semináře