PROBLEMATIKA LÉČBY ŽEN S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM PRSU - sympozium sester, 30.11.2007, Hradec Králové

 

30.11.2007

14:45 - 15:30

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
15:30 - 19:30

Odborný program

 
1.

Karcinom prsu a jeho léčba z pohledu chirurga. - 60 min.

MUDr. P. Jandík – Chirurgická klinika FN Hradec Králové

 
2.

Chirurgické postupy u nádorových onemocnění prsu. - 40 min.

P. Včeláková, P. Rusková – Chirurgická klinika FN Hradec Králové

P Ř E S T Á V K A

 
3.

Systémová enzymová terapie - otázky a odpovědi. - 10 min.

MUDr. M. Honzíková MUDr. M Lysíková, MUDr. K. Císařová
Prezentace společnosti MUCOS Pharma

 
4.

Péče o ženy s lymfedémem, edukace. - 40 min.

S. Urbancová, J. Nováková – RHB FN Hradec Králové

 
5.

Co mohou pacientské organizace udělat pro ženy s karcinomem prsu. - 30 min.

Mgr. J.Drexlerová –Mammahelp

 
6.

Ošetřování defektů po radiační léčbě. - 10 min.

Bc. I. Pejznochová – Prezentace spol. Hartmann-Rico

 
7.

Screening karcinomu prsu. - 40 min.

R. Macháčková - Chirurgická klinika 2. LF K FN v Motole

Diskuse bude probíhat po každé přednášce.

 
 
19:25 - 19:30

Závěr sympozia