NEJČASTĚJŠÍ KOŽNÍ CHOROBY U DĚTÍ A JEJICH OŠETŘOVÁNÍ - sympozium sester, 29.10.2007, Praha

 

29.10.2007

14:45 - 15:30

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
15:30 - 19:30

Odborný program

 
1.

Atopická dermatitida - 60 min.

MUDr. Stanislava Polášková – Dětská kožní ambulance, Dermatovenerologická klinika VFN Praha

 
2.

Kožní projevy komplikací po transplantaci kmenových buněk - 30 min.

Hana Sejková, Jiřina Nevyjelová - Klinika dětské hematoonkologie, FN Praha-Motol

 
3.

Prezentace společnosti Astellas Pharma s. r. o. - 15 min.


P Ř E S T Á V K A

 
4.

Virové a bakteriální kožní infekce u dětí - 60 min.

MUDr. Radmila Divišová - Dětská kožní ambulance, Dermatovenerologická klinika VFN Praha

 
5.

Možnosti využití konopného oleje v kosmetických prostředcích pro doplňkovou péči o děti s onemocněním kůže - 10 min.

Zdeňka Chmelíková – CANNABIS Pharma-derm s.r.o.

 
6.

Praktický pohled na ošetřování nejčastějších dětských dermatóz - 10 min.

Prezentace společnosti SPIRING Eastern a.s.

 
7.

Atopický ekzém a Sensicutan mast - 10 min.

Ing. Bednář - IBI spol s r.o.

 
8.

Fytoterapie v kožním lékařství - 10 min.

Prezentace společnosti Dr. PEITHNER PRAG s. r. o.

 
9.

Prevence plenkové dermatitidy - 10 min.

MUDr. Miluše Kotalíková, Radim Petřík – Bayer s. r. o.

 
10.

Chirurgické řešení některých kožních projevů - 20 min.

Bc. Alena Melničáková – Oddělení Dětské chirurgie, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Diskuse bude probíhat po každé přednášce.

 
 
19:25 - 19:30

Závěr sympozia