ÚSKALÍ PÉČE O NOVOROZENCE, 09.05.2007, Liberec

 

09.05.2007

15:00 - 16:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
16:00 - 18:30

Odborný program

 
1.

Úskalí péče o novorozence po propuštění z porodnice. - 30 min.

MUDr. Magdaléna Paulová, CSc. – Novorozenecké oddělení, Fakultní Thomayerova Nemocnice, Praha

 
2.

Novorozenec nízké porodní hmotnosti v péči praktického lékaře pro děti a dorost. - 30 min.

MUDr. Iva Buriánová – Novorozenecké oddělení, Fakultní Thomayerova Nemocnice, Praha

 
3.

Výživa nekojeného novorozence a kojence z pohledu zralosti. - 20 min.

MUDr. Sabina Legnerová – Neslé Česko s.r.o.

P Ř E S T Á V K A

 
4.

Jaká je dlouhodobá prognóza rizikových novorozenců v Libereckém kraji? - 20 min.

Prim. MUDr. Martin Zítek – Dětské oddělení, KN Liberec

 
5.

Prezentace výrobků značky Huggies® - společnost Kimberly-Clark. - 5 min.

 
6.

Monitor dechu kojence Nanny – aktuální informace. - 3 min.

 
7.

Endokrinologie novorozence. - 15 min.

Prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

DISKUSE BUDE PROBÍHAT PO KAŽDÉ PŘEDNÁŠCE

 
 
18:25 - 18:30

Závěr semináře