BOLESTI ZAD, 04.04.2007, Ostrava

 

04.04.2007

15:00 - 16:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
16:00 - 19:00

Odborný program

 
1.

Bolesti zad – patofyziologické aspekty. - 30 min.

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. – Ústav patologie a klinické fyziologie, Praha

 
2.

Bolesti zad – farmakologická terapie. - 30 min.

Prim. MUDr. Jiří Kozák – Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, FN v Motole, Praha

 
3.

Bolesti zad – terapeutické algoritmy. - 30 min.

MUDr. Ivan Vrba – ARO, Nemocnice Na Homolce, Praha

P Ř E S T Á V K A

 
4.

Failed back surgery syndrom a léčba bolesti. - 30 min.

MUDr. Jitka Záthurecká – ARK CLB, FNsP Ostrava

 
5.

Aktivní osmotický systém OROS - nová dimenze v léčbě chronické bolesti. - 10 min.

MVDr. Jiří Urbánek, MUDr. Petr Minařík
Zajišťuje spol. Jansen-Cilag s. r. o.

 
6.

Časná diagnóza AS. - 10 min.

Zajišťuje spol. Wyeth Whitehall Czech s. r .o.

DISKUSE BUDE PROBÍHAT PO KAŽDÉ PŘEDNÁŠCE

 
 
18:55 - 19:00

Závěr semináře