BOLESTI ZAD, 14.02.2007, Ústí nad Labem

 

14.02.2007

15:00 - 16:00

Registrace, prohlídka výstavy firem

 
 
16:00 - 19:00

Odborný program

 
1.

Bolesti zad – patofyziologické aspekty - 30 min.

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. – Ústav patologie a klinické fyziologie, Praha

 
2.

Bolesti zad – farmakologická terapie. - 30 min.

Prim. MUDr. Jiří Kozák – Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, FN v Motole, Praha

 
3.

Bolesti zad – terapeutické algoritmy. - 30 min.

MUDr. Ivan Vrba – ARO, Nemocnice Na Homolce, Praha

P Ř E S T Á V K A

 
4.

Anesteziologické techniky v léčbě bolestí zad. - 30 min.

MUDr. Aleš Prokop – ARO, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

 
5.

Aktivní osmotický systém OROS - nová dimenze v léčbě chronické bolesti. - 10 min.

MVDr. Jiří Urbánek, MUDr. Petr Minařík
Zajišťuje spol. Jansen-Cilag s. r. o.

 
6.

Časná diagnóza AS. - 10 min.

Zajišťuje spol. Wyeth Whitehall Czech s. r .o.

DISKUSE BUDE PROBÍHAT PO KAŽDÉ PŘEDNÁŠCE

 
 
18:55 - 19:00

Závěr semináře