Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

14. KONFERENCE O MENOPAUZE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, 13. VÝROČNÍ KONFERENCE NADACE EGONA A ANNY DICZFALUSY, 18.10.2019 - 19.10.2019, Praha

 
Úvodní slovo

 

Termín konání
18.10.2019 - 19.10.2019
Místo konání
Budova Autoklubu ČR,
Opletalova 29
Praha 1
Pořádá
Česká menopauzální a andropauzální společnost ČLS JEP
Sekce pro otázky menopauzy ČGPS
Pod záštitou
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr zdravotnictví
ZÁŠTITA MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ
Prezident konference
doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. – Gynekologicko-porodnická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Předseda organizačního výboru
prim. MUDr. Peter Koliba – Gynekologicko-porodnická klinika, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Organizační výbor
MUDr. Petr Křepelka, Ph.D. – vědecký sekretář

Členové vědeckého a organizačního výboru
MUDr. Vanda Hořejší
MUDr. Roman Chmel, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.
Organizační výbor DAL
prof. Dr. György Bártfai – prezident nadace
Témata
Porodnictví a gynekologie, reprodukční zdraví
Jednací jazyk
Český a anglický
Časový harmonogram
18. 10. 2019 – PÁTEK
08.00 - 18.30 - Expozice firem
07.30 – 18.30 – Registrace
09.00 – 12.40 – Odborný program CMAS
12.40 – 14.15 – Polední přestávka
13.00 – 14.15 – Gedeon Richter lunch symposium
14.15 – 18.15 – DAL (společná konference s CMAS)
20.00 – 00.00 – Společenský večer

19. 10. 2019 - SOBOTA
08.00 - 14.00 - Expozice firem
08.00 – 14.30 – Registrace
09.00 – 14.00 – DAL (společná konference s CMAS)
14.00 – 14.05 – Závěr programu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
SESTRY – Obdrží potvrzení o účasti, akce bude registrována u České asociace sester.

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.