Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

Očkování u dětí - Hradec Králové, 14.10.2015, Hradec Králové

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolujeme si Vás pozvat na cyklus odborných sympozií s tématikou „Očkování u dětí“, který je určen pro praktické lékaře pro děti a dorost, pediatry lůžkových zařízení a specializovaných pediatrických ordinací, JIP. Program tvoří novinky z této oblasti.

 

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

přednosta Dětské kliniky UJEP

Krajská zdravotní a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Termín konání
14.10.2015
Místo konání
Hotel Černigov
Riegrovo náměstí 1494/4
Hradec Králové
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborný garant
prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
Pediatrická klinika Fakultní nemocnice v Motole a 2. LF UK, Praha

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Dětská klinika UJEP, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Témata
Epidemiologická aktuální situace ve výskytu infekčních onemocnění
Aktuální situace v očkování dětí, individuální schémata
Očkování dětí při cestách do zahraničí
Nežádoucí účinky očkování u dětí – SÚKL
Kam se dále ubírá očkování?
Časový harmonogram
15.30 - 16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 - 19.30 hodin Odborný program
19.30 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání, dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Email: sekretariat@bos-congress.cz
Tel.: +420 475 531 098, +420 475 534 332
Fax: +420 475 205 169

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733