Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

Seminář pro dětské lékaře, 14.09.2011, Brno

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

 

zveme Vás na další seminář, s jehož tématy se denně setkává praktický lékař pro děti

a dorost a také lékař v dětských ambulantních i lůžkových zařízeních. Pro svou práci s dospívajícími si odnese nové poznatky i gynekolog.

Během semináře budete mít možnost diskuze a konzultace s odborníky.

 

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní, a. s.

Masarykova nemocnice o. z. v Ústí nad Labem

Termín konání
14.09.2011
Místo konání
Hotel Continental
Kounicova 6
Brno
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborná garance
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice o.z. v Ústí nad Labem
Témata
- Vakcíny
- HPV
- Rotaviry
- Léčba alergií
- Hormonální antikoncepce
Časový harmonogram
15.00–16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00–19.00 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení o počtu získaných kreditů.

Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení
s přiznáním kreditních bodů ve výši 1 kreditu.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.