Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

ORL problematika v ordinaci dětského lékaře, 17.03.2011, Olomouc

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přijďte na seminář o ORL problematice, se kterou se dětský lékař v ambulantním i lůžkovém zařízení setkává prakticky denně. Dozvíte se novinky, můžete diskutovat s odborníky.

 

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Dětská klinika IPVZ

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice o.z. v Ústí nad Labem

Termín konání
17.03.2011
Místo konání
Hotel Hesperia
Brněnská 385/55
Olomouc
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s předními odborníky v oblasti ORL a dětském lékařství
Odborná garance
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice o.z. v Ústí nad Labem
Hlavní přednášející
doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, CSc. - ORL specialista, Praha
Témata
- bakteriální komplikace viróz, lymfadenopatie v ordinaci ORL
- recidivující tonzilofaryngitidy, indikace k tonzilektomii u dětí
- lymfadenopatie v ordinaci pediatra
Časový harmonogram
15.00–16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00–19.00 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení o počtu získaných kreditů.

Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 1 kreditu.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.