Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

18. Pediatrický den (sympozium lékařů a sympozium sester), 04.06.2011, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé dětského lékařství,

 

zveme Vás na další „Pediatrický den v Ústí nad Labem“ a děkujeme všem okolnostem včetně Vaší přízně a účasti, že můžeme pořádat již 18. ročník. Program tvoří novinky a zajímavé kasuistiky. Využijte příležitosti diskutovat s odborníky a také se „prostě jen“ setkat s kolegy a přáteli v odborné

i společenské části setkání.

 

Za organizátory

 

prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Marie Lulková

Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Termín konání
04.06.2011
Místo konání
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ:
Krajský úřad Ústeckého kraje – konferenční sál
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem – centrum města (místo konání shodné s minulými ročníky)

SYMPOZIUM SESTER:
Národní dům – velký sál
Velká Hradební 33
Ústí nad Labem – centrum města (místo konání shodné s minulými ročníky)
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Pod záštitou
Jany Vaňhové – hejtmanky Ústeckého kraje
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
Odborné zajištění sympozia lékařů
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. – Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Odborné zajištění sympozia sester
Marie Lulková – Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Témata
- aktuality ze všech oborů pediatrie bez specializace
Časový harmonogram
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
08.00 – 09.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 – 14.20 hodin Odborný program
14.20 – 15.05 hodin Přestávka
15.05 – 17.25 hodin Odborný program
17.25 hodin Závěr programu

SYMPOZIUM SESTER
08.00 – 09.15 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.15 – 11.40 hodin Odborný program
11.40 – 12.25 hodin Přestávka
12.25 – 16.15 hodin Odborný program
16.15 hodin Závěr programu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží potvrzení o účasti s ohodnocením vzdělávací akce ve výši 6 kreditů.

SESTRY – dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 4 kreditů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Porodní asistentka
- Zdravotní laborant
- Nutriční terapeut
- Dentální hygienistka
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník