Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

OČKOVÁNÍ DĚTÍ základní a nadstandardní, možné nežádoucí účinky /Sympozium sester/, 20.05.2008, Jihlava

 
Úvodní slovo

Vážení,

dovolujeme si Vás již počtvrté pozvat na odborný program sympozia, která tentokrát věnujeme očkování dětí. Doufáme, že náš odborný program bude pro Vás zajímavý.

 

Sympozia jsou určena sestrám praktických lékařů pro děti a dorost, z dětských a novorozeneckých oddělení, JIP, dále z interních, chirurgických, infekčních, kožních, novorozeneckých, očních a gynekologických oborů.

Termín konání
20.05.2008
Místo konání
Hotel Gustav Mahler
Křížova 4
Jihlava
Pořádá
BOS. org s. r. o.
Časový harmonogram
14.45 – 15.30 Registrace, prohlídka výstavy firem
15.30 – 19.30 Odborný program
Certifikáty o účasti
Sestry - sympozia budou hodnoceny 3 kreditními body dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.

Akce je určena:
- všeobecným sestrám
- porodním asistentkám
- zdravotním laborantům
- asistentům ochrany veřejného zdraví
- nutričním terapeutům
- zdravotnickým záchranářům
- farmaceutickým asistentům
- zdravotně sociálním pracovníkům
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733