Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

I. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM, 25.05.2018, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

je mi ctí pozvat Vás jménem organizačního výboru na 1. májové  spondylochirurgické symposium, které se bude konat dne 25. 5. 2018 v prostorách Cargo Gallery na Rašínově nábřeží v Praze. Pořadatelem symposia je Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol v Praze. Záštitu nad sympoziem převzali - rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., předseda ČLS JEP, z.s. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., ředitel FN Motol JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA a Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP. 

 

Za hlavní a jediné téma jsme zvolili: Spondylolistéza lumbosakrální páteře ve všech jejích podobách.

 

Rádi bychom představili a prodiskutovali nejmodernější terapeutické postupy a iniciovali novou tradici vzájemné spolupráce. Kromě odborného programu je plánováno neformální setkání, kuloárové diskuse a výměny zkušeností při následném doprovodném společenském večeru. Doufám, že i v tomto ohledu naplní symposium Vaše očekávání a těším se na setkání s Vámi.

 

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

Termín konání
25.05.2018
Místo konání
ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ:
Novotného Lávka 201/1
Praha
Pořádá
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol v Praze
Pod záštitou
Univerzita Karlova
1. LF UK
Česká lékařská společnost ČLS JEP
FN Motol
Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP

Témata
Spondylolistéza lumbosakrální páteře ve všech jejích podobách
Časový harmonogram
25. 5. 2018 - pátek
08:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 10:30 Odborný program – zvaná sdělení
10.30 – 10.50 Přestávka
10:50 – 12:30 Odborný program – zvaná sdělení
12:30 – 13:10 Oběd
13:10 – 14:10 Odborný program
14:10 – 14:25 Přestávka
14:25 – 16:00 Odborný program
19:00 – 00:00 Společenský večer
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.