Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

Rizika v praxi praktického dětského lékaře - Praha, 23.11.2016, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

zveme Vás na cyklus seminářů „Rizika v praxi praktického dětského lékaře“.  Praktický lékař pro děti a dorost, ale i jiný lékař pečující o tuto věkovou skupinu se dostává do různých rizikových situací, které mohou ohrozit především nejen zdraví svěřených dětí, ale také praxi lékaře jako takovou. Rizika mohou být z oblasti „čistě“ medicinské, ale také práva, zdravotních pojišťoven a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Přijďte si poslechnout odborníky, kteří Vás na rizika upozorní, poradí jak je minimalizovat a odpoví na Vaše dotazy. 

 

Seminář bude přínosný nejen pro praktické lékaře pro děti a dorost a dětské lékaře obecně, ale i pro specialisty jiných oborů, které se zabývají dětským věkem a může být zajímavý i pro praktické lékaře dospělých.

 

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

přednosta Dětské kliniky UJEP

Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Termín konání
23.11.2016
Místo konání
Hotel Olympik
Sokolovská 138
Praha
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborný garant
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Dětská klinika UJEP, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Témata
- Rizika z pohledu praktického lékaře pro děti a dorost
- Rizika z pohledu nemocničního dětského lékaře
- Rizika právní
- Rizika z hlediska zdravotní pojišťovny
- Kontrola ordinace ze strany SÚKL
Časový harmonogram
15.30 - 16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 - 19.30 hodin Odborný program
19.30 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání, dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Organizační zajištění
Sekretariát akcí
BOS. org s. r. o.
Kancelář Praha
U Michelského mlýna 1535/8a
140 00 Praha 4
tel: +420 257 211 354
fax: +420 257 211 370
Mobil: +420 602 450 226
E-mail: praha@bos-congress.cz

Informace o registraci
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 207 082
fax.: +420 475 205 169
E-mail: prihlaska@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733