Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

ČESKÁ ORL AKADEMIE, 14.10.2016 - 15.10.2016, Rožnov pod Radhoštěm

 
Úvodní slovo

Vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na třetí ročník České ORL akademie, která proběhne v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 14. – 15. října 2016. Stejně jako v minulých dvou ročnících budou v ucelených blocích komplexně zpracována 4 témata, jejichž rozsah je vhodný jak pro rezidenty ve specializační přípravě, tak pro lékaře, kteří si chtějí zopakovat a rozšířit své znalosti diskutované problematiky. Pro letošní rok jsme připravili témata:

 

Krční metastázy – blokové disekce (Betka J., Čelakovský P.)

Sluch a jeho poruchy – základy audiologie (Lejska M., Dršata J.)

Poruchy hlasu, fonochirurgie, funkční poruchy hrtanu (Chrobok V., Kučera M.)

Plastická chirurgie v ORL  (Komínek P., Matoušek P.)

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Za organizační výbor:

 

MUDr. Martin Formánek

Sekce mladých otorinolaryngologů
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

 

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Otolaryngologická klinika FN Ostrava
Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
 

 

PROGRAM AKADEMIE V PDF

Termín konání
14.10.2016 - 15.10.2016
Místo konání
Hotel Eroplán
Ostravská 451
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Pořádá
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Pod záštitou
Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava
Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Prezident akademie
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava, LF OU Ostrava
Vědecký výbor
MUDr. Michal Černý, Ph.D.
MUDr. Martin Formánek
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Organizační výbor
MUDr. Michal Černý, Ph.D.
MUDr. Martin Formánek
MUDr. Lenka Čábalová
MUDr. Debora Jančatová
MUDr. Jarka Hybášková
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Témata
Krční metastázy – blokové disekce (Betka J., Plzák J., Čelakovský P.)
Sluch a jeho poruchy – základy audiologie (Lejska M., Dršata J.)
Poruchy hlasu, fonochirurgie, funkční poruchy hrtanu (Chrobok V., Kučera M.)
Plastická chirurgie v ORL (Komínek P., Matoušek P.)
Časový harmonogram
PÁTEK 14. 10. 2016
12:00 – 12:10 Oficiální zahájení
12:10 – 14:10 Krční metastázy – blokové disekce (Betka J., Plzák J., Čelakovský P.)
14:10 – 14:40 Přestávka
14:40 – 15:40 Prezentace vybraných aktivních účastníků (rezidentů)
15:40 – 16:10 Přestávka
16:10 – 18:10 Sluch a jeho poruchy – základy audiologie (Lejska M., Dršata J.)
20:00 - 23:30 Společenský večer

SOBOTA 15. 10. 2016
08:00 – 10:00 Poruchy hlasu, fonochirurgie, funkční poruchy hrtanu (Chrobok V., Kučera M.)
10:00 – 10:30 Přestávka
10:30 – 12:30 Plastická chirurgie v ORL (Komínek P., Matoušek P.)
12:30 – 12:40 Oficiální ukončení

Změna programu vyhrazena.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.