Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

16. pracovní dny chirurgie baze lební, 24.11.2016 - 26.11.2016, Špindlerův Mlýn

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

srdečně vás zveme na 16. pracovní dny chirurgie baze lební, která se bude konat ve dnech 24. - 26. listopadu 2016 v Clarion Hotelu Špindlerův Mlýn. Odborný program konference se bude skládat z částí určených pro lékaře a nově i pro sestry.

Věříme, že konference bude pro Vás kvalitní odbornou událostí i příjemným společenským setkáním.

Dovolte mi v úvodu krátce shrnout historii našich setkání. Již v roce 1991 J. Kozák a E. Zvěřina založili Pracovní skupinu chirurgie baze lební (Czech Skull Base Study Group) a na základě dohody tří zainteresovaných oborů neurochirurgie, ORL a stomatochirurgie vznikla v roce 1996 Sekce chirurgie baze lební a ta byla akceptována Evropskou společností baze lební.

První národní mezioborová konference chirurgie baze lební v České republice se konala v roce 1996 v Brně a v roce 1997 v Přešticích u Plzně v rámci Odborného shromáždění vojenských otolaryngologů s celostátní a mezioborovou účastí. Hlavními organizátory byli otorinolaryngologové K. Čada z Brna a Z. Voldřich z ÚVN Praha. V letech 1998– 2001 organizoval otorinolaryngolog J. Mrázek Ostravské pracovní dny lební baze v Rožnově pod Radhoštěm a další navazující mezioborová setkání Pracovní skupiny baze lební ČR byla pořádána v cirkulaci oborů neurochirurgie, ORL a stomatochirurgie v této historii:

 

rok

Místo konání konference

Organizující obor/Prezident konference

2001

Zadov

ORL/ Z.Voldřich

2002

Srní na Šumavě

Stomatochirurgie/J.Kozák

2003

Ústí nad Labem

NCH/M. Sameš

2004

Srní na Šumavě

ORL/J.Betka

2006

Dvůr Králové

Stomatochirurgie/Z.Jirousek

2008

Srní na Šumavě

ORL/Z.Voldřich

2010

Praha

NCH/M.Sameš

2012

Měřín

Stomatochirurgie/P.Voska

2014

Frýdlant

ORL/M.Chovanec

 

Těšíme se na naše další plodné setkání ve Špindlerově Mlýně

 

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Přednosta Neurochirurgické kliniky Univerzity J. E. Purkyně a

Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Termín konání
24.11.2016 - 26.11.2016
Místo konání
Clarion Hotel Špindlerův Mlýn****
Labská 111, Špindlerův Mlýn
Pořádá
Sekce chirurgie lební baze
a
Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Prezident konference
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. - Přednosta Neurochirurgické kliniky Univerzity J. E. Purkyně a
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Česné předsednictvo
doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc.
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc.
prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.
Vědecký výbor
ORL:
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
as. MUDr. Vladan Hrabě
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.
prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.

MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE:
MUDr. Jiří Borovec
MUDr. René Foltán
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
MUDr. Pavel Střihavka
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
MUDr. Pavel Voska
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.

NEUROCHIRURGIE:
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.
MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.
MUDr. Jiří Fiedler
doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc.
prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
prof. MUDr. Juraj Štěňo, DrSc.
doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.

RADIOLOGIE:
MUDr. František Charvát, Ph.D.
prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
MUDr. Filip Cihlář
doc. MUDr. Kamil Zeleňák, Ph.D., FCIRSE

Organizační výbor
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
MUDr. Petr Vachata, Ph.D.
MUDr. Jiří Borovec
MUDr. Karel Sláma
MUDr. Milouš Derner
Kateřina Tomková - sesterská sekce
Lucie Lippertová – sesterská sekce
Témata
Diagnostika a léčba onemocnění spodiny lební
Časový harmonogram
HARMONOGRAM PROGRAMU KONFERENCE
24. 11. 2016 - čtvrtek
17:00 – 19:00 Registrace
19:00 – 21:00 Uvítací koktejl

25. 11. 2016 - pátek
08:00 – 17:30 Registrace
09:00 – 12:30 Odborný program – lékařská sekce
10:30 – 13:00 Odborný program - sesterská sekce
12:30 – 14:00 Oběd
13:30 – 18:00 Odborný program – lékařská sekce
13:00 – 18:00 Odborný program – sesterská sekce
20:00 – 02:00 Společenský večer

26. 11. 2016 - sobota
08:30 – 12:00 Registrace
09:00 – 12:00 Odborný program – lékařská sekce
12:00 Závěr konference
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – dle vyhlášky č.4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.