Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

III. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY, 03.06.2016 - 04.06.2016, Praha

 
Úvodní slovo

Vážení kolegové a přátelé,

 

úspěch druhého ročníku Kongresu estetické a laserové medicíny nás zavazuje dále zvýšit laťku. Periorbitální rejuvenace  patří k největším výzvám. Změnily se názory na anatomii, právě zde potkáváme řadu až život ohrožujících komplikací a interdisciplinární přístup je často ne toliko možností, ale přímo nutností. Dalším tématem budou legislativní změny, které v minulém roce celý obor posunuly jinam. Znáte evropskou normu pro plastickou-estetickou chirurgii? Pro nechirurgickou estetickou medicínu? Víte, že Státní ústav pro kontrolu léčiv nově reguluje populární PRP/PRF procedury? Jak?

Přijměte pozvání na náš kongres a vše se během dvou dnů dozvíte. Těšte se také na fórum výrobců a spoustu přednášek z laserové medicíny, zejména biostimulační.

 

Těšíme se na Vás!

 

Za výbor Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda SELM ČLS JEP

předseda vědeckého výboru kongresu

Termín konání
03.06.2016 - 04.06.2016
Místo konání
Autoklub ČR, Opletalova 29
Praha 1
(naproti hlavnímu nádraží)
Pořádá
Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP
Prezident kogresu
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Vědecký výbor konresu
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
předseda výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
vědecký sekretář Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

prim. MUDr. Marta Moidlová
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

prim. MUDr. Miroslav Procházka
člen výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

prim. As. MUDr. Karolína Kykalová
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

prim. MUDr. Hana Adamcová
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.
členka výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
člen výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.
člen revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

MUDr. Dagmar Frösslová
členka revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

MUDr. Eva Remlová, Ph.D.
členka revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
Předběžný časový harmonogram
PÁTEK 3. 6. 2016
08.00 – 18.00 – registrace
09.00 – 11.40 – odborný program lékařská sekce
11.40 – 12.10 – coffee break
12.10 – 13.55 – odborný program lékařská sekce
13.55 – 14.55 – oběd
14.55 – 17.05 – odborný program lékařská a sesterská sekce
17.05 – 17.40 – občerstvení
18.00 – 22.30 – společenský večer

SOBOTA 4. 6. 2016
08.00 – 12.30 – registrace
09.10 – 10.50 – odborný program
10.50 – 11.20 – coffee break
11.20 – 12.30 – odborný program
Témata
Periorbitální rejuvenace
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno sestrám a zdravotním laborantům potvrzení s přiznáním kreditních bodů.