Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

15. PRACOVNÍ DNY V TRANSFUZNÍM LÉKAŘSTVÍ
9. NÁRODNÍ AFERETICKÝ DEN, 02.10.2016 - 04.10.2016, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

rádi bychom Vás pozvali ve dnech 2. – 4. října 2016 do města v srdci Českého středohoří - Ústí nad Labem, kde se budou konat tradiční již 15. pracovní dny v transfuzním lékařství. Součástí konference bude i 9. národní aferetický den.

 

Tuto akci pořádá Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP a organizačně zajišťuje Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. ve spolupráci s agenturou BOS. org s.r.o.

 

Věříme, že mnozí z Vás přispějí ke kvalitnímu odbornému programu svými zajímavými a podnětnými přednáškami a postery a ostatní využijí možnosti diskutovat nejen v kuloárech. Nemálo důležitou součástí konference je i příležitost k osobnímu setkávání odborníků v transfuzním lékařství, v oboru možná trochu nedoceňovaném, který však stále má své nezastupitelné místo v moderní medicíně.

 

Těšíme se na Vaši účast a na shledání

 

MUDr. Jiří Masopust

primář Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice

v Ústí nad Labem, o.z.

 

PROGRAM SJEZDU v pdf

Termín konání
02.10.2016 - 04.10.2016
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem

IBS Hotel Vladimir
Masarykova 36, Ústí nad Labem
Pořádá
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Transfuzní oddělení, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Prezident konference a předseda organizačního výboru
MUDr. Jiří Masopust
Představenstvo konference
Předsedkyně vědeckého výboru
MUDr. Dana Galuzsková, Ph.D., MBA

Předsedkyně 9. národního aferetického dne
doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.
Členové organizačního výboru
Mgr. Tereza Böhmová
Květoslava Khynychová
Eliška Pešková
RNDr. Petr Štolba
MUDr. Klára Váchová
MUDr. Marcela Zimová
Členové vědeckého výboru
Bc. Martina Adamcová
Mgr. Hana Tereza Bolcková
pplk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
Zdeňka Drobníková
MUDr. Dana Galuzsková, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.
MUDr. Jiří Masopust
MUDr. Martin Písačka
MUDr. Renata Procházková, Ph.D.
MUDr. Vít Řeháček
MUDr. Petr Turek, CSc.
Témata
- Imunohematologie
- Výroba transfuzních přípravků, odběry zpracované krve, dárcovské aferézy
- Infekční rizika transfuzních přípravků, vyšetřování infekčních markerů, problémy sterility transfuzních
přípravků, inaktivace transfuzních přípravků
- Kontrola kvality, jakost, akreditace laboratoří
- Hemovigilance
- Klinická transfuziologie
- Terapeutické aferézy, separace kmenových buněk, buněčná terapie
- Informační systémy v transfuzní službě, automatizace
- Dárcovská politika
- Legislativa a organizace
Časový harmonogram
NEDĚLE 2. 10. 2016
11.30 – 18.00 – registrace
13.30 – 15.15 – odborný program – lékařská sekce
15:15 – 16:00 – coffee break
16:00 – 17:30 – odborný program – lékařská sekce
17:30 – 18:00 – schůze výboru
19:30 – 23:00 – uvítací večer

PONDĚLÍ 3. 10. 2016
07.30 – 17.30 – registrace
08.30 – 10.00 – odborný program – lékařská sekce
10.00 – 10.45 – coffee break
10.45 – 12.15 – odborný program – lékařská sekce a sekce NLP
12.15 – 14.00 – oběd
14.00 – 15.30 – odborný program – lékařská sekce a sekce NLP
15.30 – 16.00 – coffee break
16.00 – 17.30 – odborný program – lékařská sekce a sekce NLP
20:00 – 01:00 – společenský večer

ÚTERÝ 4. 10. 2016
08.00 – 12.30 – registrace
09.00 – 10.30 – odborný program – lékařská sekce
10:30 – 11:00 – coffee break
11:00 – 12:30 – odborný program – lékařská sekce
12:30 – ukončení konference
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY A ZDRAVOTNÍ LABORANTI – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno sestrám a zdravotním laborantům potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

VŠ NELÉKAŘI
Na základě souhlasu KVVOPZ bude předáno účastníkům potvrzení s přiznáním kreditních bodů.