Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí, 02.11.2016 - 04.11.2016, Plzeň

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, který se 

bude konat ve dnech 2.- 4. listopadu 2016 v PARKHOTELU Plzeň. Odborný program kongresu se bude skládat z částí určených pro lékaře a sestry.  

Věříme, že kongres bude pro Vás kvalitní odbornou událostí i příjemným společenským setkáním.

 

Těšíme se na setkání v Plzni

 

doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

Přednosta Neurochirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

Termín konání
02.11.2016 - 04.11.2016
Místo konání
Parkhotel Plzeň Congress Center s.r.o.
U Borského parku 31, Plzeň
Pořádá
Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP
Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Plzni
Prezident kogresu
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
přednosta Neurochirurgické kliniky LF UK a FN Plzeň
Vědecký výbor
PŘEDSESDA
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

ČLENOVÉ
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
prim. MUDr. Jan Klener
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc
Organizační výbor
PŘEDSEDA
doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D.

ČLENOVÉ
MUDr. David Bludovský
MUDr. Petr Vacek
Mgr. Věra Berková
MUDr. Pavel Lavička, Ph.D.
MUDr. Irena Holečková, Ph.D.
Témata
TÉMATA LÉKAŘSKÉ SEKCE
Tumory v elokventních oblastech CNS
Neurotraumatologie
Hemoragické cévní mozkové příhody (SAK, ICH..)
Degenerativní onemocnění páteře
Hydrocefalus

TÉMATA SESTERSKÉ SEKCE
Neurotraumatologie a neuraorehabilitace
Tumory mozku
Specifika ošetřovatelské péče o neurochirurgické pacienty
Časový harmonogram
2. 11. 2016 - středa
11:00 – 18:00 Registrace
12:30 – 13:00 Uvítací coffee break
13:00 – 17:00 Odborný program - lékařská sekce
13:00 – 14: 00 Blok I: NEUROTRAUMATOLOGIE
15:00 – 17: 00 Blok II: NEUROTRAUMATOLOGIE
18:30 – 19:30 Uvítací koktejl
20:00 – 21:00 Slavnostní koncert ve Velké synagoze

3. 11. 2016 - čtvrtek
07:30 – 18:00 Registrace
08:30 – 12:30 Odborný program – lékařská sekce
08:30 – 10:00 Blok III: HEMORAGICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY
10:30 – 12:30 Blok IV: TUMORY V ELOKVENTNÍCH OBLASTECH CNS
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 18:00 Odborný program – lékařská sekce
13:30 – 15:30 Blok V: TUMORY V ELOKVENTNÍCH OBLASTECH CNS
16:00 – 18:00 Blok VI: HYDROCEFALUS
13:00 – 18:00 Odborný program – sesterská sekce
20:00 – 02:00 Společenský večer

4. 11. 2016 - pátek
08:00 – 13:00 Registrace
08:30 – 12:00 Odborný program – lékařská
08:30 – 10:00 Blok VII: DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE
10:30 – 12:00 Blok VIII: DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ
08:30 - 12:00 Odborný program – sesterská sekce
12:00 Závěr kongresu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – dle vyhlášky č.4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.