Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

16. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, 27.05.2016, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi, abych Vás opět pozval na Ústeckou rehabilitační konferenci.

Hlavním tématem bude Rehabilitace a balneoterapie seniorů.

Podrobnější informaci a program Vám zašleme na základě Vaší přihlášky.

Aktuální informace, program, přihlášky on-line budou k dispozici na stránkách konference.

 

Těšíme se na Vaši účast

 

MUDr. Pavel Maršálek

primář Rehabilitačního oddělení, KZ, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Termín konání
27.05.2016
Místo konání
Kampus – Červená a Zelená aula Pedagogické fakulty
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1, Ústí nad Labem
Pořádá
Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Odborné zajištění
MUDr. Pavel Maršálek - primář Rehabilitačního oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.
Témata
Rehabilitace a balneoterapie seniorů
Časový harmonogram
08.00 – 16.00 hodin Registrace
09.00 – 09.05 hodin Zahájení
09.05 – 13.40 hodin Odborný program
13.40 – 14.30 hodin Oběd
14.30 – 15.30 hodin Odborný program
15.30 – 15.35 hodin Závěr

Změna, či pořadí časového rozvrhu programu a zařazení nevyžádaných přednášek vyhrazeno. Přednášky
jsou koncipovány s vizí multidisciplinární spolupráce a přehledu současných léčebných postupů ve vztahu
k požadavkům na rehabilitaci.
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

FYZIOTERAPEUTI A ERGOTERAPEUTI – Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu UNIFY a České asociace ergoterapeutů bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.