Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

XXIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 22.09.2016 - 24.09.2016, Olomouc

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

                                   

dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozval na XXIV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se koná ve dnech 22.–24. září 2016 v Olomouci.

Sjezd se uskuteční v kongresovém centru Clarion Congress Hotel Olomouc, sekce zdravotnických sester v Regionálním centru Olomouc, které se nachází v těsném sousedství kongresového centra.

 

Věříme, že sjezd pro Vás bude kvalitní odbornou událostí s dostatečným prostorem k neformálním osobním setkáním, odborným diskuzím a výměně zkušeností i k příjemným společenským setkáním.

 

Těšíme se na setkání s Vámi v Olomouci.

 

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

přednosta Oční kliniky LF UP a FN

 

 

PROGRAM SJEZDU v pdf

Termín konání
22.09.2016 - 24.09.2016
Místo konání
SEKCE LÉKAŘŮ
Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36
Olomouc

SEKCE SESTER
Regionální centrum Olomouc
Jeremenkova 40B
Olomouc
Pořádá
Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
Pod záštitou
prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D.
děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

doc. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D.
ředitele Fakultní nemocnice Olomouc

doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.
primátora statutárního města Olomouc
Prezident sjezdu
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
přednosta Oční kliniky LF UP a FN Olomouc
Vědecký výbor
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
MUDr. Klára Marešová, Ph.D.
MUDr. Oldřich Chrapek, Ph. D.
Bc. Ivana Marešová
Organizační výbor sjezdu
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
MUDr. Klára Marešová, Ph.D.
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO
Lenka Strejčková
Bc. Ivana Marešová
Soňa Lajčíková
Témata
1. Uveitidy
2. Glaukom
3. Katarakta
4. VPMD
5. DIA
6. Okluze
7. V-R chirurgie
8. Rohovka
9. Refrakční chirurgie
10. Pedooftalmologie
11. Posterová sekce
12. Orbita a neurooftalmologie
13. Kontaktní čočky
Jednací jazyk
čeština, slovenština
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM

REGISTRACE - Clarion Congress Hotel Olomouc
středa 21.9.2016 15:00 - 20:00
čtvrtek 22.9.2016 07:00 - 18:30
pátek 23.9.2016 07:30 - 18:30
sobota 24.9.2016 08:00 - 14:00

Registrace SESTERSKÁ SEKCE dne 23.6.2016 v Regionálním centru Olomouc
pátek 23.9.2016 08:00 - 17:00


LÉKAŘSKÝ SJEZD - Clarion Congress Hotel Olomouc
čtvrtek 22.9.2016 08:30 - 18:30
pátek 23.9.2016 08:30 - 18:30
sobota 24.9.2016 09:00 - 13:30

SESTERSKÁ SEKCE - Regionální centrum Olomouc
pátek 23.9.2016 09:30 - 17:00

PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
středa 21.9.2016 15:00 - 19:00
čtvrtek 22.9.2016 07:00 - 17:30
pátek 23.9.2016 07:30 - 17:30
sobota 24.9.2016 08:30 - 12:30

DOPROVODNÁ VÝSTAVA - Clarion Congress Hotel Olomouc
čtvrtek 22.9.2016 08:00 - 18:00
pátek 23.9.2016 08:00 - 18:00
sobota 24.9.2016 08:30 - 12:00
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

•18 kreditních bodů - účastník sjezdu
•7 kreditních bodů - aktivní účast přednáška (hlavní autor)
•5 kreditních bodů - aktivní účast přednáška (spoluautor)
•5 kreditních bodů - prezentaci posteru (hlavní autor)
•3 kreditní body - spoluautor posteru
•1 kreditní bod - spoluautor 4. a další v pořadí

SESTRY
Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním
kreditních bodů následovně:

•12 kreditních bodů - účastník sjezdu
•10 kreditních bodů - přednesení vlastní přednášky nebo autorství posteru
• 5 kreditních bodů - spoluautorství na přednášce nebo přednesení cizí přednášky
• 4 kreditních bodů - spoluautorství na posteru

Pokud se sjezdu aktivně zúčastní v každém dni alespoň jeden zahraniční přednášející, budou kredity navýšeny dle vyhlášky.