Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

Obezita u dětí, 01.12.2010, Olomouc

 
Úvodní slovo

Vážení,

vzrůstající prevalence obezity v důsledku vysokého energického příjmu a malé fyzické aktivity je známý fakt, který se týká dětské i dospělé populace.

V našich sděleních se chceme zabývat i dalšími příčinami nárůstu obezity, včetně tzv. organických příčin.

V současné době je třeba na obezitu pohlížet jako na multifaktoriální onemocnění, které vyžaduje komplexní terapeutický přístup.

Termín konání
01.12.2010
Místo konání
Hotel Hesperia
Brněnská 385/55
Olomouc
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v dětském lékařství
Odborná garance
prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc. – Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha
Témata
- Epidemiologie a nové pohledy na etiologii obezity
- Diferenciální diagnostika organických příčin obezity
- Dietoterapie obezity
Časový harmonogram
15.00–16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00–19.00 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení o počtu získaných kreditů.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.