Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

Vybraná problematika endokrinologie v ordinaci praktického lékaře, 21.04.2010, Plzeň

 
Úvodní slovo

Vážení,

v programu dnešní akce bychom Vás rádi informovali o problematice z oboru endokrinologie

a metabolizmu, která by podle našich názorů mohla být pro Vás zajímavá. V současné době přibývá osob s chorobami štítné žlázy a s osteoporózou a dalšími nemocemi skeletu, takže se stávají chorobami hromadného výskytu. Jejich diagnostika a léčba není ve většině případů natolik komplikovaná, aby se praktičtí lékaři nemohli bez rizika pro nemocné i pro sebe aktivněji zapojovat

do péče o tyto pacienty. Vzhledem k nedostatku odborníku v oboru endokrinologie a metabolizmu

a zejména proto, že ani nejspecializovanější specialista nezmůže nic, pokud lékař prvého kontaktu na chorobu nepomyslí, považujeme za nezbytné, aby obecné znalosti diagnostiky a léčby tyreopatií a chorob skeletu přispěly ke zkvalitnění péče o tyto nemocné na všech úrovních. Zároveň považujeme za nutné zlepšit spolupráci mezi lékaři prvního kontaktu a příslušnými odborníky. K tomu by měl, jak doufáme, přispět i program dnešní akce.

Termín konání
21.04.2010
Místo konání
Parkhotel Plzeň
U Borského parku 31
Plzeň
Pořádá
Česká endokrinologická společnost ČLS JEP
Odborný garant
prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. - Endokrinologický ústav Praha, Subkatedra Endokrinologie IPVZ Praha
Témata
- štítná žláza
- terapie a léčba osteoporózy
Časový harmonogram
15.30–16.30 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.30–19.00 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 3 kreditů.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733