Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

Intolerance potravin, 14.04.2010, Plzeň

 
Úvodní slovo

Vážení,

problémy s výživou v našich podmínkách zpravidla nevedou k ohrožení života, ale z hlediska dnešního pohledu na kvalitu života ji výrazně snižují. A to nejen z pohledu samotného příjemce (dítěte), ale

i jeho rodičů a v mnoha případech i prarodičů. Tématem semináře budou příčiny vedoucí k problémům s netolerancí stravy. V druhé části se budeme věnovat nejčastější chronické chorobě spojené

s nutností celoživotní diety – celiakií, a to nejen z pohledu diagnostického, ale i z pohledu těch, kteří musí bezlepkovou dietu dodržovat a vařit.

Termín konání
14.04.2010
Místo konání
Parkhotel Plzeň
U Borského parku 31
Plzeň
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v dětském lékařství
Odborná garance
prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc. – Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha
Témata
- Diferenciální diagnostika intolerance potravin
- Celiakie
- Bezlepková dieta
Časový harmonogram
15.00–16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00–18.30 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 3 kreditů.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733