Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

DÍTĚ V RIZIKU, 11.09.2007, České Budějovice

 
Úvodní slovo

Vážení,

zdraví je definováno jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, spolu se schopností odolávat běžným denním stresům – z pohledu pojištěnce. Poskytovatel zdravotní péče – v rámci pohody registrovaného pojištěnce a jeho rodičů bezpochyby často překonává stres přesahující obvyklou míru spadající do pojmu „wellness“, protože si uvědomuje rizika, která jeho klienti a rodiče podstupují v nevědomé snaze stát se z klientů pacienty. Některým rizikovým vlivům je věnován náš seminář zabývající se rizikem plynoucím z výživy, zanedbávání péče, reakcím anafylaktické povahy. Další sdělení nabízejí řešení spočívající ve snížení rizika rozvoje nemocí a jejich předcházení.

Termín konání
11.09.2007
Místo konání
Hotel Gomel
Pražská 14
České Budějovice
Pořádá
BOS. org s. r. o. ve spolupráci s odborníky v dětském a infekčním lékařství a sociální pediatrii
Odborné zajištění
Prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc. - primář Kliniky dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha
MUDr. František Schneiberg - Ústav sociální medicíny a veřejného zdravotnictví
MUDr. Olga Černá - lékařka jednotky resuscitační a intenzivní péče Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha
Časový harmonogram
15.00 – 16.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 – 19.00 Odborný program
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733