Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

PROBLEMATIKA LÉČBY ŽEN S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM PRSU - sympozium sester, 30.11.2007, Hradec Králové

 
Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si vás pozvat na  odborný program symposia,  který věnujeme problematice žen s nádorovým onemocněním prsu.Vzhledem k tomu, že v ČR je v současné době každoročně léčeno až 5000  žen s nově zjištěným karcinomem prsní žlázy, jedná se o nejčastější nádorové onemocnění v ženské populaci. Dotýká se  nejen našich pacientek, ale také většiny pracovníků ve zdravotnictví a to jsou bezpochyby  sestry. Domníváme se, že jedna z cest jak pomoci ovlivnit tento fakt, je předávat získané zkušenosti a to jak laické, tak i odborné veřejnosti. Doufáme, že se nám v našem programu podaří přiblížit problematiku poskytování profesionální péče při zvládání tohoto nejen medicínského, ale i celospolečenského problému.

Termín konání
30.11.2007
Místo konání
Amber Hotel Černigov
Riegrovo nám.1494
Hradec Králové
Pořádá
BOS. org s. r. o. ve spolupráci s odborníky v oboru chirurgie, onkologie a lymfoterapie
Časový harmonogram
14.45 – 15.30 Registrace, prohlídka výstavy firem
15.30 – 19.30 Odborný program
Certifikáty o účasti
Sestry - sympozia budou hodnoceny 3 kreditními body dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733