Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

18. PRACOVNÍ DNY DĚTSKÉ GASTROENTEROLOGIE A VÝŽIVY, 04.10.2007 - 06.10.2007, Hotel Zámek Hrubá Skála

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyne, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na již 18. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy, které jsme se tentokrát rozhodli uspořádat ve dnech 4.– 6. 10. 2007 v hotelu „Zámek Hrubá skála“.
Tradičně zahájíme ve čtvrtek večer satelitním sympoziem a následnou uvítací párty. Odbornému programu věnujeme pátek a sobotu dopoledne, v pátek od 17.00 hodin bude krátký čas na individuální program a den zakončíme společenským večerem. V této pozvánce najdete všechny potřebné informace a termíny týkající se registrace, ubytování a plateb.
Těšíme se na setkání s Vámi v překrásném prostředí Českého Ráje.

 

MUDr. Lubomír Zahradníček                      

Dětská klinika IPVZ, MN Ústí nad Labem                              

 

Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.
Dětská klinika, FN Hradec Králové

Termín konání
04.10.2007 - 06.10.2007
Místo konání
Hotel Zámek
Hrubá Skála
511 01 Turnov
Pořádá
Pracovní skupina pro dětskou gastroenterologii a výživu ČPS ČLS JEP Praha
Dětská klinika MN Ústí nad Labem

za organizačního zajištění BOS. org, s.r. o.
Prezident kongresu
Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.
Koordinátor kongresu
MUDr. Lubomír Zahradníček
Organizační výbor
prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc., prim. MUDr. Dalibor Klusáček
as. MUDr. Radana Kotalová, CSc., prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
doc. MUDr. Josef Sýkora, CSc.
Časový harmonogram
4. 10. 2007 /čtvrtek/
15.00 – 19.30 hod. – registrace
18.00 – 19.20 hod. – satelitní sympozium společnosti NESTLÉ ČESKO, s. r. o.
„Role hydrolyzátů v pediatrii“

20.00 - 24.00 hod. – uvítací párty

5. 10. 2007 /pátek/
08.00 – 17.00 hod. – registrace
09.00 – 12.40 hod. – odborný program
12.40 – 14.00 hod. – oběd
14.00 – 17.20 hod. – odborný program
17.00 – 20.00 hod. – individuální program
od 20.00 hod – společenský večer

6. 10. 2007 /sobota/
08.00 – 8.30 hod. – registrace
09.00 – 12.20 hod. – odborný program
12.00 – 14.00 hod. – oběd
Certifikáty o účasti
Účastníci kongresu obdrží certifikát o účasti.