Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

BOLESTI ZAD, 14.02.2007, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo
 

Vážení,

    Bolesti zad jsou v moderní době velkým medicínským i sociálně ekonomickým problémem. Jejich výskyt má výrazně vzestupný trend ve všech vyspělých zemích světa již od poloviny minulého století. Celosvětové výdaje na léčbu tohoto onemocnění dosahují astronomických částek a to hlavně v ekonomicky nejvyspělejších státech. Nedostatky jsou spatřovány ve velmi zanedbané prevenci  tohoto onemocnění, ale často i ve špatné diagnostice a nedostatečné léčbě. Existuje však i druhý extrém – vznik těchto onemocnění po operační, maximálně invazivní léčbě, kdy bolesti vznikají po chybné indikaci této léčby, nebo jako komplikace operačního výkonu .

    U akutních bolestí zad se velmi často nedaří zjistit jejich příčinu, oproti tomu stoupá neustále úspěšnost zjišťování příčin u bolestí zad chronického původu v souvislosti se zaváděním nových vyšetřovacích, hlavně zobrazovacích metod. Též ve způsobech léčby jsou zaváděny nové metody z oblasti konzervativních, farmakologických postupů i v oblasti invazivních technik (neuromodulace, radiofrekvence…)

    V našich přednáškách jsem připravili nové informace na tato témata a věříme, že obohatíme znalosti účastníků našeho semináře.

 

Za přednášející

Prim.MUDr Jiří Kozák

Termín konání
14.02.2007
Místo konání
Hotel Vladimír
Masarykova 36
Ústí nad Labem
Pořádá
OS ČLK Ústí nad Labem
ve spolupráci
s odborníky v oboru léčby bolesti
Odborné zajištění
Prim. MUDr. Jiří Kozák - Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. - Ústav patologie a klinické fyziologie, Praha
MUDr. Ivan Vrba - ARO, Nemocnice Na Homolce, Praha
a další regionální odborníci Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČSL JEP.
Časový harmonogram
15.00 – 16.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 – 19.00 Odborný program
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení o počtu získaných kreditů.

Dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 1 kreditu.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733