Warning: : failed to open stream: No such file or directory in /home/bos-congress.cz/bos-congress.cz/archiv/1-nadpis.php on line 90

14. PEDIATRICKÝ DEN /Sympozium lékařů a sympozium sester/, 26.05.2007, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení,

zveme Vás na další ročník tradičního pediatrického dne v Ústí nad Labem, který je věnován životnímu jubileu Doc. MUDr. Jaroslava Homoly, CSc. a MUDr. Josefa Kofera.

Program je opět pestrý. Přijďte se dozvědět novinky, diskutovat s odborníky a setkat se s kolegy během odborné i společenské části.

 

MUDr.Jaroslav Škvor, CSc.                                Marie Růžičková

Přednosta Dětské kliniky IPVZ                           Vrchní sestra Dětské kliniky IPVZ

Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem               Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

Termín konání
26.05.2007
Místo konání
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
(Centrum města - místo konání shodné s minulými ročníky)

SYMPOZIUM SESTER
Dům kultury, Velká hradební 19, Ústí nad Labem
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborné zajištění sympozia lékařů
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Odborné zajištění sympozia sester
Marie Růžičková - Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Časový harmonogram
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
08.30 - 9.30 Registrace, prohlídka výstavy firem
09.30 - 13.10 Odborný program
13.10 - 14.00 Polední přestávka
14.00 - 16.00 Odborný program

SYMPOZIUM SESTER
08.30 - 9.30 Registrace, prohlídka výstavy firem
09.30 - 14.30 Odborný program

15.00 - 15.30 Krajský úřad - sál č. 208
Pracovní seminář PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI.
Certifikáty o účasti
Lékaři – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.

Sestry - sympozium bude hodnoceno třemi kreditními body dle vyhlášky č. 423/2004 Sb. na základě souhlasu České asociace sester.