XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY, Štemberovy dny - KONGRES V ROCE 2021 ZRUŠEN, 15.04.2021 - 17.04.2021, Výbor Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP rozhodl o zrušení konference v roce 2021. Konference se přesouvá na rok 2022, místo konání Praha. O termínu konání Vás budeme informovat.

 
Termín konání
15.04.2021 - 17.04.2021
Místo konání
Nová budova Národního muzea
Vinohradská 52/1, 110 00 Praha
Pořádá
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
Prezident konference
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Předeseda vědecké rady
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Vědecká rada a Organizační výbor
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
MUDr. Petr Janků, Ph.D.
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
prof. MUDr. Marek Lubušký, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.
MUDr. Petr Velebil, CSc.
MUDr. Radovan Vlk
Témata
„Perinatologie a fetomaternální medicína v roce 2021“
Časový harmonogram
ČTVRTEK 15.4.2021
14.00 – 20.00 Registrace
15.00 – 18.00 Workshop pro porodní asistentky a lékaře
15.00 – 17.00 Jednání výboru SPFM ČGPS ČLS JEP
17.00 – 18.00 Setkání výboru SPFM s regionálními perinatology
18.30 – 20.00 Společná pracovní večeře výboru SPFM s regionálními perinatology
20:00 – 22.00 Přípitek na uvítanou

PÁTEK 16.4.2021
07.30 – 18.00 Registrace
08.00 – 18.00 Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
08.00 – 12.45 Odborný program
12.45 – 13.45 Oběd, prohlídka posterů
13.45 – 18.25 Odborný program
20.00 – 23.00 Společenský večer

SOBOTA 17.4.2021
08.00 – 13.45 Registrace
08.00 – 13.45 Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
08.30 – 13.45 Odborný program
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY a PORODNÍ ASISTENTKY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám a porodním asistentkám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty a potvrzení o účasti budou vydávány po skončení konference